Prazna občinska blagajna

Zaradi dolgov bo v Črnomlju denarja le za nujne naložbe
Ključne besede:
Finančna situacija občine je namreč zelo slaba, saj njen dolg iz preteklih treh let znaša več kot 4,5 milijona evrov. To pomeni, da bodo kar četrtino letošnjega proračuna občine Črnomelj namenili zgolj za poravnavo dolgov. Poseben problem predstavlja tudi slabega pol milijona neporavnanih obveznosti, ki so nastale le na osnovi ustnih dogovorov treh izvajalcev del z bivšim županom. Med obveznosti pa sodi tudi slabih 900 tisoč evrov zamudnih obresti in kreditov, ki zapadejo že letos. Kot je povedala črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič so zato letos v proračun vključili le najnujnejše investicije. To pa je predvsem nadaljevanje izgradnje druge faze belokranjskega vodovoda.