Za glasbenike

Kako Radio 1 izbira glasbo
Ključne besede: Kako Radio 1 izbira glasbo
Na Radiu 1 izbirajo glasbo poslušalci. Za takšen pristop smo se odločili, ker je najbolj demokratičen. Radio 1 je namenjen poslušalcem in zato je prav, da poslušalci sami izberejo glasbo. Z letom 2007 smo zato na Radiu 1 začeli izvajati glasbene raziskave pri poslušalcih. To pomeni, da se na Radiu 1 predvaja samo tista glasba, ki jo poslušalci Radia 1 dovolj dobro ocenijo. Torej nobena pesem, ne domača niti tuja, se ne predvaja, če o njej niso podali svojega mnenja poslušalci Radia 1. Pri tem pa velja opozoriti, da poslušalci ne ocenjujejo kvalitete glasbe, ampak le to, koliko jim je določena pesem všeč. Namen glasbenih raziskav zato ni ocenjevanje kvalitete glasbe, ampak pridobivanje podatka o tem, koliko je določena pesem poslušalcem všeč na lestvici od 1 do 5 in kako pogosto si želijo to pesem slišati na radiu. Vsaka pesem mora zato obvezno čez "sito" poslušalcev.   Zakaj Radio 1 izbira glasbo s pomočjo raziskav? Radio je kot medij v službi svojih poslušalcev. Radio kot medij zato ne sme biti v službi glasbenih urednikov, politikov ali drugih interesnih skupin, ki bi pod pretvezo "izobraževanja" poslušalcem vsiljevale svoje glasbene okuse ali politične poglede. Glasbena raziskava je zato najbolj "demokratičen" način izbiranja glasbe. Glasbo, ki se predvaja v radijskem programu, tako izberejo poslušalci sami. Stališče našega uredništva je, da zaupamo svojim poslušalcem in njihovim željam. Res pa je, da tako kot se vsi politiki ne strinjajo z izidi volitev ali pa političnih raziskav, se tudi vsi glasbeniki ne strinjajo z izidi glasbene raziskave. Običajno se z rezultatom raziskave avtor ne strinja takrat, ko določena pesem dobi nižje ocene. Ampak dejstvo je, da ne morejo biti vse pesmi najboljše. Namen glasbene raziskave je med 100 pesmimi izbrati najboljše. Pri enem izvajalcu lahko ena pesem dobi oceno odlično, spet neka druga pesem tega istega izvajalca pa recimo samo oceno zadostno. Poslušalci namreč ne izbirajo med izvajalci, ampak poslušajo pesmi in ocenjujejo vsako pesem posebej. Prepoznavnost ali pretekli uspehi določenega izvajalca zato ne zagotavljajo dobre ocene tudi v prihodnje. Ocena je odvisna predvsem od vsake posamezne pesmi in tega, ali je ta pesem uspela pritegniti in navdušiti poslušalce.   Kakšno vlogo ima glasbeno uredništvo in kako uredništvo določi pesmi, ki bodo v raziskavi? Glasbeno uredništvo Radia 1 deluje po vzoru glasbenega uredništva programa BBC Radio 1. Torej glasbeno uredništvo pri določanju pesmi, ki gre v raziskavo, upošteva: - popularnost izvajalca (pretekle pesmi),- oceno, ali pesem "sodi" v format radia, na katerem se bo predvajala,- oceno uredništva, - število predvajanj na YouTube, - prisotnost in popularnost izvajalca ali avtorja pesmi na socialnih omrežjih.  Več o tovrstnem načinu izbiranja si lahko preberete v tem članku:https://www.theguardian.com/media/2014/may/25/radio-1-playlist-secrets-uncovered-battle-of-brands Raziskava je torej način, s katerim uredništvo preveri, ali je pravilno prepoznalo pričakovanja poslušalcev.   Kdo sestavlja glasbeno uredništvo Radia 1? Glasbeno uredništvo Radia 1 sestavljajo: glasbeni urednik, analitik, programski direktor in vodja produkcije.    Zakaj Radio 1 ne predvaja narodnozabavne glasbe? V Sloveniji imamo več kot 60 radijskih programov. Vsak radijski program ima svojo glasbeno podobo. To pomeni, da vsaka radijska postaja predvaja samo določene glasbene zvrsti. Radio 1 predvaja POP in POP ROCK glasbo. Format Radia 1 je zato AC POP ROCK. Slovenska narodnozabavna glasba ni POP in tudi ni ROCK glasba, zato je v okviru formata Radia 1 ni mogoče predvajati. Tako tudi v okviru Radia 1 ni mogoče predvajati zvrsti, kot so jazz, klasična glasba, opere itd. Več o formatih radijskih postaj si lahko preberete na naslednjih spletnih povezavah: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radio_formats https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_format https://radiostationworld.com/directory/radio_formats/   V primeru da gre za narodnozabavno glasbo, to pomeni, da se bo takšna pesem predvajala na radijskih programih, ki so tako glasbeno zvrst vključili v svojo shemo. Nekaj primerov radijskih programov v Sloveniji, ki v programski shemi namenjajo prostor narodnozabavni glasbi:   Radio Slovenija, prvi program Radio Veseljak Radio Sraka     Poznavanje formatov je pomembno, saj nam omogoča, da vnaprej vemo, katere radijske postaje bodo predvajale določene pesmi. Tako recimo vemo, da tretji program RTV Slovenija predvaja samo klasično glasbo, da Radio Veseljak predvaja narodnozabavno glasbo in da Radio Salomon predvaja sodobno glasbo. Od Radia Veseljak zato ne moremo pričakovati, da bo predvajal skladbe Beyonce, prav tako ne moremo pričakovati, da bo Radio Salomon predvajal skladbo Na Golici. Prav poznavanje teh formatov je pomembno, preden stopimo v stik z radijsko postajo. Še tako dobra opera ali pa jazz pesem se ne bosta predvajali, če radijska postaja nima take zvrsti v svoji programski shemi.   Kakšna je potem vloga glasbenega uredništva? Naloga glasbenega uredništva je s tem, ko imajo glavno besedo poslušalci, precej omejena. Takoj je vsaj v primeru Radia 1, kjer smo se odločili, da imajo zadnjo besedo naši poslušalci. To pomeni, da mora glasbeno uredništvo Radia 1 vsak teden izbrati tiste pesmi, za katere meni, da bodo v raziskavi dobile dobro oceno. Glasbena raziskava ima eno omejitev, in sicer to, da je mogoče preizkusiti samo omejeno število pesmi na teden. Ocenjevanje pesmi pa je zastavljeno tako, da se pesmi, ki jim poslušalci ne dodelijo ocene prav dobro ali odlično, ne predvajajo v programu. Zato je želja uredništva poiskati pesmi, ki bodo požele uspeh pri poslušalcih. Strošek testiranja za pesem, ki bo dobila dobro oceno, ali pa za pesem, ki bo dobila nižjo oceno, je enak. V programu pa se predvaja samo pesem, ki je dobila dobro oceno. Zato je naloga glasbenega uredništva, da izbere predvsem tiste pesmi, za katere je mogoče sklepati, da bodo dobile dobre ocene. Več pesmi dobi dobro oceno, več nove glasbe, ki je všeč poslušalcem, se pojavi v programu. Glasbeno uredništvo namreč nosi odgovornost za dober izbor in stroške raziskave. Nesmotrno je namreč testirati pesem, za katero uredništvo utemeljeno meni, da poslušalcem ne bo všeč. Glasbeno uredništvo torej na nek način odloča, katerim pesmim bo Radio 1 pokril stroške raziskave.   Kaj se zgodi, če slovenski avtor meni, da je pesem uspešnica, uredništvo pa pesmi ni uvrstilo v raziskavo? Ker se občasno dogaja, da posamezni izvajalci ali avtorji menijo, da bo njihova pesem zagotovo dobila dobre ocene, čeprav glasbeno uredništvo meni nasprotno, ima vsak izvajalec oziroma avtor možnost, da sam krije stroške raziskave za to pesem. Če se izkaže, da je imel avtor prav, mu Radio 1 povrne stroške raziskave. Odločili smo se torej, da lahko vsak izvajalec ali avtor naroči testiranje določene pesmi pod pogojem, da sam krije dodatne stroške, ki s tem nastanejo. Strošek testiranja dodatne pesmi znaša namreč 80 EUR + 22 % DDV. V primeru, da pesem dobi dobre ocene, se avtorju povrne celoten strošek testiranja, in sicer 80 EUR + DDV. Če dobi dobre ocene, se pesem tudi uvrsti v radijski program. V primeru pa, da pesem ne dobi dobrih ocen, naročnik (avtor ali izvajalec) ni upravičen do povračila stroška. Šteje se, da je pesem uspešna, če ji najmanj 70 % sodelujočih podeli oceno 5 (najboljšo oceno). V vsakem primeru pa naročnik (avtor ali izvajalec) dobi poročilo o izvedeni raziskavi in rezultate testiranja za pesem, za katero je naročil testiranje. Možnost financiranja raziskave smo uvedli, ker je vse več glasbenikov pritiskalo na uredništvo, da naj se njihove pesmi uvrstijo v testiranje kljub drugačnemu mnenju uredništva. Velikokrat se je izkazalo, da pesmi niso dobile tako dobrih ocen, kot je trdil avtor oziroma izvajalec. Pri tem pa pomeni uvrščanje dodatnih pesmi v raziskave zelo visok strošek za radijsko postajo. Zato smo zavzeli stališče, da če avtor ali izvajalec verjame, da bo pesem uspela, bo brez težav tudi pokril strošek testiranja v znesku 80 EUR + DDV, ki se mu v primeru dobrega rezultata povrne. Če pa tudi sam avtor/izvajalec ni pripravljen pokriti tega stroška (ki se mu v primeru dobrega rezultata v celoti povrne), to  pomeni, da niti sam ne verjame dovolj v svoj produkt in zato je toliko težje pričakovati, da bo radijska postaja financirala nekaj, v kar še sam avtor/izvajalec ne verjame. Menimo, da je s to rešitvijo vsem izvajalcem omogočeno, da testirajo svoje pesmi pri poslušalcih Radia 1, pod pogojem, da sami krijejo s tem povezane stroške, ki se v primeru dobrih rezultatov povrnejo. Ne glede na izid testiranja pa bo poročilo o testiranju pesmi zagotovo v pomoč avtorju ali izvajalcu pri spoznavanju okusov poslušalcev. Dejstvo je, da je glasba umetnost. V umetnosti pa nikogar ni mogoče prisiliti, naj mu bo nekaj všeč. To je stvar osebnega okusa. Naša želja pa je, da upoštevamo okus tistih, za katere delamo: naših poslušalcev.   Kaj naredite, če ste avtor ali izvajalec in želite preveriti, ali se bo vaša pesem predvajala na Radiu 1? Pošljite mail z vašo prošnjo na naslov našega glasbenega uredništva: glasba@infonet.fm Elektronski pošti lahko v priponki priložite tudi vašo pesem.   Oddaja na Radiu 1 namenjena promociji nove slovenske glasbe Na Radiu 1 je vsak torek ob 22. uri na sporedu oddaja namenjena novostim na področju slovenske glasbe. Če ste mlad glasbenik, ki komaj začenja svojo glasbeno kariero in se želite predstaviti v oddaji, nam pišite na: novo@radio1.si Skupaj z uredništvom bomo uskladili datum vaše predstavitve. Edini pogoj je, da ustvarjate glasbeno zvrst, ki se predvaja na Radiu 1 (POP ali POP ROCK). Predstavitve slovenskih pesmi mladih avtorjev so na sporedu v nočnem programu. Za predstavitev pesmi ni potrebno, da se predhodno opravi testiranje pesmi pri poslušalcih. Testiranje pride v poštev v primeru, da se bo pesem predvajala tudi v rednem programu. Samo pesmi, ki dobijo najboljše ocene pri poslušalcih, pa predvajamo tako v nočnem kot v dnevnem programu.   Brezplačen posvet o glasbenih raziskavah, ki jih izvaja Radio 1 in analiza okusa poslušalcev Vsakemu slovenskemu glasbenemu izvajalcu ali avtorju na Radiu 1 nudimo tudi možnost brezplačnega posveta o izsledkih glasbenih raziskav. Posvet traja največ 60 minut. V tem času skupaj z avtorjem/izvajalcem  pregledamo zadnje raziskave na področju glasbe v Sloveniji ter svetovne trende (s pomočjo raziskav, ki jih dobimo iz tujine). S pomočjo vseh raziskav in tudi želja avtorja/izvajalca poskušamo na tem posvetu ugotoviti, kakšna zvrst bi bila najprimernejša, glede na avtorjevo usmeritev in programsko shemo Radia 1. Tako kot avtor ne sme ukazati radiu, kakšno glasbo mora predvajati, tako tudi radio ne sme ukazati avtorju, kakšno glasbo naj ustvarja. Prav zato so taki posveti zelo koristni, saj omogočajo izmenjavo izkušenj in tudi iskanje pravih smernic. Avtorju želimo na teh posvetih pomagati prepoznati pričakovanja poslušalcev. Prav razumevanje pričakovanja poslušalcev lahko avtorju pomaga pri ustvarjanju glasbe, ki lahko postane uspešnica. Seveda to še ni zagotovilo, da bo pesem uspešnica. Naš namen torej ni določiti, kakšno glasbo naj avtor ustvarja, ampak želimo glasbenikom pomagati razumeti pričakovanja poslušalcev Radia 1, ki smo jih ugotovili s pomočjo glasbene raziskave. Za brezplačen posvet o glasbi nam pišite na: glasba@infonet.fm   Vprašanja in odgovori   Ali Radio 1 zahteva plačilo za predvajanje posameznih pesmi? Ne. Na Radiu 1 ni dovoljeno plačilo za predvajanje določene pesmi. O tem, kakšna glasba se predvaja na Radiu 1, odločajo poslušalci Radia 1, ki sodelujejo v raziskavah.   Kdo izvaja glasbene raziskave? Glasbene raziskave za potrebe Radia 1 izvaja zunanji izvajalec, in sicer družba Episcenter, priznano podjetje na področju tržnih raziskav. https://www.episcenter.si/   Kako se prijavim, da bi sodeloval v glasbenih raziskavah? V glasbenih raziskavah ni mogoče sodelovati s prijavo. Družba Episcenter sodelujoče v raziskavah izbira naključno. Če bi se posamezniki lahko prijavljali za sodelovanje v raziskavah, bi obstajalo tveganje, da bi se določena skupina organizirala in namerno določeni glasbi dajala boljše ocene, drugi pa slabše. Namen raziskave je, da naključni poslušalci iskreno povedo, kaj jim je všeč. Zato prijava za sodelovanje v raziskavah žal ni mogoča.   Zakaj Radio 1 ne izobražuje poslušalcev o glasbi? Radio 1 je komercialna radijska postaja. Naš edini prihodek so oglasi. Izobraževalna funkcija pa je sama po sebi neprofitna. To nalogo zato prepuščamo zavodu RTV Slovenija, ki se financira iz naročnine in ima zato na voljo več sredstev za neprofitne vsebine.Seznam predvajanih del


Raba piškotkov | Splošni pogoji uporabe | Pravila komentiranja | Seznam predvajanih del

© 2024 - Radio80.si - vse pravice pridržane.
Spletno mesto uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo vaših osebnih podatkov, gesel ali ostalih spornih informacij. Več o piškotkih na radio80.si.